W kursie zostały zebrane testy egzaminu maturalnego z fizyki od 2005 roku. Testy mogą rozwiązywać uczniowie zarejestrowani w szkolnym systemie Moodle. Rozwiązywanie ponad 110 zadań umożliwi powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności obowiązujących na egzaminie maturalnym z fizyki.